cku ireiInternational Relations & Education Instutute

Postscript

2021-02-22

NGUYEN PHI DUONG (VIETNAM)

Xin chào các bạn ! mình là Phi Dương du học sinh đến từ Việt Nam .Mình đang theo học năm nhất khoa quản trị kinh doanh tại trường đại học Catholic Kwandong, Khi mới đến Hàn quốc du học , mình đã học tiếng Hàn tại Khoa Tiếng Hàn của trường mình đang theo học . Ở đó môi trường học tập rất là thân thiện, các giáo viên rất quan tâm và tôi nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của các bạn bè và các tiền bối . Đó thật sự là khoảng thời gian tốt đẹp đối với tôi . Khi ốm đau , khi buồn tủi, cô đơn luôn có các giáo viên chủa nhiệm quan tâm và giúp đỡ . khi tôi còn nhỏ cứ ngỡ rằng khi lớn lên sẽ biết hết mọi thứ. Nhưng khi trưởng thành thì nhận ra rằng nếu không làm gì thì sẽ chẳng biết một thứ gì cả . chính vì vậy các bạn có giấc mơ du học Hàn Quốc thì hãy mạnh dạn và thử thách bản thân của mình nhé !!!

안녕하세요 친구 ! 저는 베트남에서 온 유학생 피즈 옹입니다. 저는 가톨릭 관동대 학교 경영학 1 학년 때 공부하고 있습니다. 한국에 처음 왔을 때 우리 학교 한국어학과에서 한국어를 공부했습니다. 학습 환경은 매우 친절하고 선생님들은 매우 배려하며 친구들과 선배들로부터 많은 도움을받습니다. 저에게는 정말 좋은 시간이었습니다. 아플 때, 슬플 때, 외로울 때, 항상 담임 교사를 돌보고 도와줍니다. 내가 어렸을 때 나는 자라면 모든 것을 알 것이라고 생각했습니다. 그러나 성인으로서 그들은 당신이 아무것도하지 않으면 아무것도 알 수 없다는 것을 알고 있습니다. 그래서 한국에서 공부하고 싶은 꿈이 있으니 도전 해보세요 !!! 

피주옹